Dotacje UE

Firma Tararara – Jarosław Koziara w Lublinie realizuje projekt pt. „Modernizacja zaplecza technicznego firmy Tararara –Jarosław Koziara w Lublinie” zgodnie z umową o dofinansowanie nr 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-480/10 z dnia 19.12.2013 r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1.

Efektem podejmowanych działań jest wyposażenie firmy w nowoczesne elektronarzędza i urządzenia multimedialne stanowiące zaplecze techniczne niezbędne do tworzenia elementów scenografii wykorzystywanej podczas różnego typu eventów kulturalnych i reklamowych.Dzięki zrealizowanej inwestycji wprowadzono do oferty firmy nowe usługi tj.

  1. Mapping – wielkoformatowe pokazy audiowizualne wyświetlane na budynkach lub w ich wnętrzach, pozwalające osiągać niezwykłe efekty nie do osiągnięcia przy tradycyjnych metodach tworzenia scenografii;
  2. Animacje komputerowe – tworzenie animacji komputerowych i wyświetlanie ich za pomocą projektora, które w ciekawy sposób wzbogacają tradycyjne element scenografii.

Ponadto zakupiony w ramach projektu sprzęt w znaczący sposób wpłynął na usprawnienie produkcji dotychczasowych usług tj. tworzenia tradycyjnych elementów scenograficznych. Nowoczesne elektronarzędzia pozwalają na tworzenie skomplikowanych, wielkoformatowych konstrukcji scenograficznych przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów przy jednoczesnym ograniczeniu czasu ich produkcji. Natomiast zaawansowany technologicznie sprzęt komputerowy i profesjonalne oprogramowanie do tworzenia grafiki pozwalają uzyskać wyjątkową jakość i precyzyjną kontrolę nad efektami pracy przy tworzenia profesjonalnych projektów graficznych zarówno elementów scenograficznych jak i innych produktów graficznych tj. okładek płyt, ilustracji, publikacji itp.

Instytucja Zarządzająca:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin

Punkt informacyjny tel.: 81 44 16 750

http://www.rpo.lubelskie.pl

Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776

Instytucja Pośrednicząca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

Punktu informacyjny
tel. 81-46-23-831 lub 81-46-23-812.
www.lawp.eu
www.lawp.lubelskie.pl

Całkowity koszt projektu:
69 918,02 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
48 942,61 PLN

dotacja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013